Dayton Hamvention 1971: K8DYZ, DU1FH

Courtesy of K8LJG