Dayton Hamvention 1971: K8LJG, W4BPD

Courtesy of K8LJG